Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens brevsamling

Thorvaldsens brevsamlig

Thorvaldsens brevsamling
Bertel Thorvaldsen efterlod sig dokumenter og breve fra hans familie og venner og fra det enorme netværk af europæiske kunstnere og kunstinteresserede, som havde tilknytning til den berømte billedhugger gennem hele hans liv. I arkivet findes også talrige brevudkast og kladder af Thorvaldsen selv og af de folk, der hjalp ham med at skrive breve. Han var nemlig ikke glad for selv at skrive selv.

Fundet af brevene
Størsteparten af brevene blev fundet efter Thorvaldsens død i sommeren 1844 af Just Mathias Thiele (1795-1874) i en mørk kælder i det hus i Rom, som Thorvaldsen boede i. Thiele var Thorvaldsens første biograf. Han fandt brevene i nogle store tønder, som Thorvaldsen havde fyldt op med forskelligt materiale. Han var kendt for ikke at smide papir ud, og efterhånden hobede brevene sig op i hans romerske lejlighed. Thorvaldsen genbrugte dem ofte til skitsetegninger, til notater eller til kladder til nye breve, men når bunken alligevel var blevet for stor, røg det hele ned i kælderen.

Brevene – en kilde til viden om Thorvaldsen
Brevene og de andre dokumenter udgør primærkilderne til viden om Thorvaldsens kunstværker og arbejdsliv. De er kun en enkelt gang blevet anvendt og gennemgået systematisk af professor Else Kai Sass (1912-1987). Thiele brugte brevdokumenterne som grundlag for sin 4-binds biografi om Thorvaldsen fra 1850’erne. Arkivet udgør stadig en grundlæggende kilde for mange forskere til videre studier af Thorvaldsens samtid, liv og kunst.

Ny internetbaseret database over brevarkivet
Thorvaldsens Museum gennemforsker i perioden 2013-17 denne enorme stofmængde. Formålet er at skabe en slags Thorvaldsen-leksikon og dermed en standardreference for alle, der fremover vil gå i dybden med – eller bare snuse til – billedhuggerens liv og værk.
Se Arkivet

Lyt til ordene
Her i Tilbygningen kan man lytte til oplæsninger af et lille udvalg af digtene fra brev- og bogsamlingen.