Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens skulpturer

George Granville Leveson Gower

George Granville Leveson Gower, gipsbuste, A 259

Hertugens portræt
Portrætter udgjorde for mange kunstnere i 1700- og 1800-tallet en god indtjeningsmulighed. Velhavende mennesker kunne med portrætter af dem selv og deres familiemedlemmer manifestere familiens karaktertræk og slægtens betydning. Selvom portrætter ikke var den vigtigste genre for Thorvaldsen som billedhugger, nød han godt af tidens trend og udførte i alt knap 180 portrætbuster.

Den engelske Lord George Granville Leveson Gower (1786-1861) var den 2. hertug af Sutherland og arving til store rigdomme. Han kunne derfor tillade sig at leve livet på rejser til kontinentet, hvor han som andre i tiden bosatte sig af flere år ad gangen i forskellige storbyer og på landsteder. Han var af nogle omgange engelsk diplomat i forskellige europæiske lande, men en tiltagende døvhed gjorde, at han trak sig mere og mere tilbage fra det officielle liv. Han rejste i stedet rundt for at besøge familie, venner og kunstnere og for at se og købe kunst og bøger, som var hans store lidenskaber. Gower nåede også til Rom, hvor han sad model for Thorvaldsen til dette portræt.

Udtryk og form
I samtiden blev Gower opfattet som en verdensmand, der tog nemt på tingene. Thorvaldsens karakteristik af ham som en lidt alvorlig mand passer med samtidens oplevelse af hans ansigt som smukt, men lukket. Thorvaldsen har skildret Gower med hans egne træk: de lange og brede bakkenbarter der var samtidens mode hos mænd, og det lange, smalle ansigt. Men ansigtet er også idealiseret med glatte, rene linjer.

Bustens idealiserede udtryk var et gennemgående træk i Thorvaldsens tidlige portrætter, der fik få af modellens individuelle træk. Først fra 1820erne og 1830erne får hans portrætter flere naturalistiske træk.

Bustens historie
Lord George Granville Leveson Gowers buste blev modelleret i 1817, men som det ofte var tilfældet med Thorvaldsens arbejdsgang gik der flere år, før han modtog den i marmor. Hertugen ejede flere værker af Thorvaldsen, herunder Hyrdedrengen Ganymedes med Jupiters ørn.

Foto: Pernille Klemp