Tilbygningen
Amors pile smedes i smedeguden Vulkans værksted, marmorrelief, A 419
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Thorvaldsens relieffer

Amors pile smedes i smedeguden Vulkans værksted

I Thorvaldsens relief er fire guder samlet i smedeguden Vulkans værksted. Scenen handler om, at kærlighed vejer tungere end krig.

Kunstner

Bertel Thorvaldsen Læs introduktion (1770-1844)

Datering

1810

Mål

75 × 130 cm

Materiale

Gips

Inv. nr.

A 419

Film

Blikkenes retning

Fortolkninger

Uddybende tekst

Kærlighedens styrke
Relieffets fire figurer har alle andel i et drama om kærlighed. Det er fra venstre smedeguden Vulkan Læs introduktion, der står bøjet over sin ambolt og er i færd med at smede Amors kærlighedspile, Vulkans hustru kærlighedsgudinden Venus Læs introduktion, der sidder foran ham og dypper pilene i honning, elskovsguden Amor Læs introduktion bag hende og krigsguden Mars Læs introduktion, som Venus kigger op på. Ifølge antikkens mytologi Læs introduktion havde Venus en affære med Mars, og Amor var frugten af det forhold.

I relieffet ser Amor triumferende op på krigsguden, der holder én af Amors pile. Mars har lagt sin hjelm, givet sit spyd til Amor og er nu kun bevæbnet med Amors kærlighedspil.

Udtryk og form
Relieffets komposition Læs introduktion fortæller om forholdet mellem figurerne. Vulkan står alene, adskilt fra de andre af ambolten foran ham. Det afspejler den antikke myte, hvor Venus forlader Vulkan til fordel for Mars. Vulkan er altså uden for, hvilket han udtrykker ved at være helt opslugt af sit arbejde. Opmærksomheden i relieffet er rettet mod Vulkans rival, Mars, som både Venus og Amor kigger op på som udtryk for deres sympati for krigsguden.

Mars står som en modsætning til Vulkan med sin nøgne, velproportionerede Læs introduktion krop. Godt nok er også Vulkan muskuløs, men hans dragt skjuler hans krop, og han står i en foroverbøjet stilling. Hvis Vulkan rejste sig op, ville han sprænge rammen på relieffet. Mars står derimod rank i en harmonisk kontraposto-stilling Læs introduktion inspireret af antikkens skulpturer Læs introduktion.

På Thorvaldsens skitser til relieffet kan man se, hvordan han har arbejdet med samhørigheden i gruppen til højre. I én skitse er Venus placeret helt tæt på Mars’ venstre side. Det giver en anden rækkefølge end i relieffet. Nu er personerne fra venstre mod højre Vulkan, Amor, Mars og Venus.

Den endelige komposition har Thorvaldsen tegnet på et stykke afrevet, ujævnt papir. Det kunne tyde på, at det var en pludselig indskydelse fra Thorvaldsens side.

Thorvaldsens inspiration
Motivet til relieffet har Thorvaldsen hentet fra et antikt digt, der er blevet tilskrevet den græske digter Anakreon (563-478 f.Kr.). Det fortælles heri, at Mars kommer på besøg i Vulkans værksted, mens Vulkan smeder Amors pile. Mars håner i første omgang Amors pile. Han mener ikke, at de har samme kraft som hans egne våben. Men da han får én i hånden, erkender han kærlighedspilens tyngde og betydning. I digtet vil han aflevere den tilbage, men Amor svarer triumferende: ”Nej behold den”. Det er denne situation i digtet, som har inspireret Thorvaldsen til hans relief.

Fra relief til skulpturgruppe
Relieffets gruppemotiv fik senere Thorvaldsen på den idé at udføre figurerne i fritstående skulpturer til en udsmykning af det indre Christiansborg Slot. Han nåede dog kun at færdiggøre de to skulpturer smedeguden Vulkan Læs introduktion og Krigsguden Mars og Amor Læs introduktion.