Tilbygningen
B 442, Constantin Hansen "Thorvaldsens Museum set fra Nybrogade"
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Thorvaldsens malerisamling

Thorvaldsens Museum set fra Nybrogade

Constantin Hansens maleri viser Thorvaldsens Museums facade mod forpladsen. Bygningen var dengang stadig ny. Den blev et symbol på det nye demokrati.

Kunstner

Constantin Hansen (1804-1880)

Datering

1858

Mål

36 × 44 cm

Materiale

Olie på lærred

Inv. nr.

B 442

Uddybende tekst

Danmarks nationale bygninger
Constantin Hansen malede adskillige billeder af betydningsfulde bygningsværker. Faktisk påbegyndte han oprindeligt sin uddannelse som arkitekt på Det Kgl. Danske Kunstakademi Læs introduktion. Først senere blev han maler.

Flere af Constantin Hansens kunstnerkollegaer skabte også malerier af Danmarks nationale monumenter. I overensstemmelse med nationalromantikkens idealer var det typisk landets gamle kirker og slotte, som de valgte som motiver.Den slags bygninger illustrerede Danmarks særegne fortid og historie. Men de bekræftede også de traditionelle autoriteter, kirken og kongen.

Constantin Hansens maleri af Thorvaldsens Museum Læs introduktion skiller sig ud, fordi museet varslede en ny tid med nye autoriteter. Museet blev opført til ære for en ganske almindelig borger, håndværkersønnen Bertel Thorvaldsen Læs introduktion, der havde opnået international berømmelse. Ved at bygge museet på en fremtrædende plads lige ved siden af Christiansborg Slot syntes Thorvaldsens nationale betydning at blive sidestillet med kongens.

Museet blev da også set som et symbol på det nye demokrati. Før havde kongen haft den enevældige magt, men i 1849 fik danskerne deres første frie forfatning, grundloven, og dermed demokrati. Museet åbnede i 1848 – et år før demokratiet blev indført. Det har fra begyndelsen bidraget til demokratiet ved at være det første museum for samtidskunst i Danmark og ved at være åbent for hele befolkning.

Form og udtryk
Constantin Hansen har skildret Thorvaldsens Museum Læs introduktion, som det tog sig ud fra Frederiksholms Kanal. På kanalen ses nogle fiskere i en båd, mens andre figurer opholder sig på pladsen foran museet. Det er dog tydeligvis selve bygningen og de arkitektoniske omgivelser, som kunstneren først og fremmest har været interesseret i.

Constantin Hansens viden om arkitektur har måske hjulpet ham i udarbejdelsen af billedets komposition. Maleriet er klart komponeret Læs introduktion. Det er præget af mange lige flader og af perspektivets Læs introduktion linjer, der dannes af bygningernes facade. Kanalen skærer i en diagonal linje gennem billedets nederste del og skaber ligesom perspektivet dybde i fremstillingen.

Det er kendetegnende for guldaldermaleriets stil Læs introduktion, at malerne ofte benyttede perspektivet Læs introduktion til at gengive deres motiver så virkelighedstro som muligt. Kunstneren har i tråd med guldaldermaleriets udtryk også skildret scenen med mange detaljer og i klare farver.

Maleriets plads i Thorvaldsens malerisamling
Motivet med Thorvaldsens Museum blev oprindelig bestilt af tømmerhandleren Christian Ludvig Maag, der skulle have sin lejlighed udsmykket. Constantin Hansen var en blandt flere kunstnere, der dekorerede tømmerhandlerens vægge.

Maleriet her er sandsynligvis et forarbejde til vægdekorationen. Det blev først udført efter Thorvaldsens død.

Thorvaldsens Museum modtog maleriet som en gave i 1938 af højesteretssagfører C. B. Henriques i anledning af 100 året for Thorvaldsens hjemkomst Læs introduktion til København.

Foto: Ole Woldbye