Tilbygningen
Thorvaldsens Museums gård
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Museets udsmykninger

Thorvaldsens Museums gård

I Thorvaldsens Museums gård ligger Bertel Thorvaldsen begravet. Graven er omgivet af træer, som var det en antik romersk gravhave. Blot er træerne ikke ægte, men udsmykninger på gårdens mure.

Film

Jeg elsker dig!

Fortolkninger

Uddybende tekst

En kejserlig gravhave
Midt i Thorvaldsens Museum ligger en åben gård, hvis midte prydes af Thorvaldsens grav. Thorvaldsen blev gravlagt her lige inden museet åbnede i 1848 – fire år efter hans død. Inden da havde han ligget i et kapel i Københavns domkirke, Vor Frue Kirke. Graven i museets gård er et underjordisk gravkammer udsmykket med vægmalerier. I gårdniveau er der plantet vedbend og en rosenbusk på graven.

Thorvaldsens endelige grav er en kejser værdig. I antikken Læs introduktion havde man til de romerske kejsere indrettet gravhaver med smukke beplantninger rundt om gravene. Udover gravens beplantning findes også andre vækster i gården. Men de skal findes på gårdens mure.

En sådan fornem begravelse af en kunstner havde tidligere været usædvanlig, men i 1800-tallet ændredes synet på kunstnerrollen sig. Kirken gav sin tilladelse til, at Thorvaldsen foreviget kunne gravlægges i uindviet jord omgivet af sin kunst. Museet kan derfor også kaldes for et mausoleum Læs introduktion.

Gårdens frodige udsmykning
Museets arkitekt, M. G. Bindesbøll Læs introduktion, designede gården som en illusion af en frodig paradishave ved at lade en bevoksning male på gårdens facader. Der er ege- og laurbærtræer mellem portalerne, mens palmetræer vokser op ad endemuren mod Kristussalen. Udsmykningen fletter sig sammen med bygningselementerne, mens en sort baggrund fremhæver motiverne.

Ruderne i dørportalerne ind til korridorerne var oprindeligt matterede med sandblæste blomsterudsmykninger, som spillede sammen med væggenes udsmykniner og beplantningen på graven. I dag kan man stadig se et sæt af den type vinduer i én af portene mod den nordre korridor i stueetagen.

Den frodige udsmykning fortsætter indenfor i rummenes loftsdekorationer Læs introduktion.