Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Litteratur

Digtet "Du Plet af Jord", Oehlenschläger

Merkur som Argusdræber

Baggrund
Adam Oehlenschläger skrev denne tekst for at fejre Bertel Thorvaldsens besøg i Danmark i 1819. Digtet to første strofer er citeret fra Thomas Thaarups digt Fødelands-Kiærlighed, men i digtets tre sidste strofer sender Oehlenschläger så Thorvaldsen fra Italien tilbage til hans fædreland. Til denne rejse får Thorvaldsen hjælp af gudernes sendebud Merkur som billedhuggeren selv har bragt til live ved at hugge ham i den kolde Steen.

<object height=“81” width=“100%”> <param name=“movie” value=“http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27594807&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=8f8f8f”></param> <param name=“allowscriptaccess” value=“always”></param> <embed allowscriptaccess=“always” height=“81” src=“http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27594807&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=8f8f8f” type=“application/x-shockwave-flash” width=“100%”></embed> </object>

Sang til Thorvaldsen

“Du Plet af Jord, hvor Livets Stemme
Steg førstegang fra spæde Bryst,
Hvor Himlen gav os at fornemme
De første Glimt af Livets Lyst,
Der, hvor vi lærte Moder stamme,
Og første Fied ved hendes Haand,
Der tændtes Gnisten til den Flamme,
Som brænder for vort Fødeland.”

“Og naar i Barndoms blide Dage
Til fremmed Egn vi løbe hen,
Med Længsel ilte vi tilbage
Til moderlige Hiem igien;
Hver Høi, hver Dal, som gav os Glæder,
Den blev vort Hierte dyrebar,
Og henrykt Manden seer de Steder,
Hvor han som Barn lyksalig var.”

Med Længsel slog dit varme Hierte
O THORVALD hist paa fremmed Strand,
Du ønskte dig med kiærlig Smerte
Tilbage til dit Fædreland.
Den høie Musa bød Dig dvæle,
Den skiønne sydlige Natur!
Dog rørt Du ved de snelle Hæle
Gav Vingers Flugt til Din Merkur.

Og rørt Merkur, fordi du skænkte
Ham Liv igien i kolde Steen,
Paa Dine stille Længsler tænkte
Og rørte Dig med Tryllegreen;
Da ilte Du med Held, saa saare
Mod Norden atter, frisk og glad,
Og THORVALD! nu Du fælder Taare
Ved Synet af Din Axelstad!

Og festlig nu sig her forsamle
De Kunstens Venner i Dit Ly!
Du finder Faae kun af de Gamle,
Men trofast elske Dig de Nye.
Her, hvor tilforn man saae den unge
Beskedne Kunstner ved sit Bord,
Modtag her Tak af hver en Tunge,
Fordi Du vorden er saa stor!

Lyt til flere af Oehlenschlägers digte om Thorvaldsen.

Læs mere i Brevarkivet.