Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Litteratur

Digtet "Jeg seer det Tordenvejr" Høyer

Baggrund
Dette lille rim af maleren Høyer er formentlig skrevet som en afskedshilsen til vennen Thorvaldsen i forbindelse med Høyers hjemrejse fra Rom til Danmark i 1811.

<object height=“81” width=“100%”> <param name=“movie” value=“http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27594812&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=8f8f8f”></param> <param name=“allowscriptaccess” value=“always”></param> <embed allowscriptaccess=“always” height=“81” src=“http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27594812&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=8f8f8f” type=“application/x-shockwave-flash” width=“100%”></embed> </object>

Afskedsdigt

Jeg seer det Tordenvejr
Som Rom vil lægge øde,

Jeg seer og Timen nær
Vor Afskeds-Aftenrøde;

At skilles fra sin Ven
Det er en Nat i Livet;

Men gid! vi sees igien
Da er en Dag os given. –

Læs mere i Brevarkivet