Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Biografi

H.C. Andersen (1805-1875)

Andersen og eventyrene
Hans Christian Andersen er en af de mest berømte danske forfattere nogensinde. H.C. Andersen har skrevet både digte, romaner og rejseskildringer, men det er hans store produktion af kunsteventyr, der har gjort ham berømt verden over. Karakteristisk for hans eventyr er, at de ofte foregår i en verden, der meget ligner hans egen samtids virkelighed, men hvor der indsniger sig overnaturlige elementer. Her kan dyr og legetøj føle og tale og skygger pludselig få selvstændigt liv. Modsat folkeeventyrene, ender H.C. Andersens eventyr ikke altid lykkeligt, men tilbyder som regel læseren en morale til slut.

Blandt hans mest berømte eventyr kan nævnes: Den grimme ælling (1843), Den lille pige med svovlstikkerne (1845), Den standhaftige tinsoldat (1838) og Den lille havfrue (1837).
Andersen har udgivet 156 eventyr og er oversat til mere end 100 sprog.

Andersen og Thorvaldsen
H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen lærte hinanden at kende da forfatteren besøgte Rom i 1833. Det var den unge Andersen selv, der målrettet opsøgte billedhuggeren, kort efter sin ankomst til byen. Også efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark, sås de to ofte i det københavnske selskabsliv. Blandt andet var Andersen med til Thorvaldsens sidste fødselsdag på Nysø.

H.C. Andersen så op til og følte et særligt slægtskab med den ældre succesfulde billedhugger, der ligesom han selv kom af almindelig arbejderfamilie. Dette er tydeligt flere steder i forfatterskabet, blandt andet i eventyret Børnesnak fra 1859. Her skildrer H.C. Andersen Thorvaldsen som den fattige dreng, der trods sit kedelige efternavn med endelsen ”sen”, skulle vise sig, at blive en langt mere signifikant person end børnene fra det bedre borgerskab.

Et andet eksempel er eventyret Den uartige dreng fra 1935, der er inspireret af Thorvaldsens relief Amor hos Anakreon, som Andersen var blevet præsenteret for under sit ophold hos Thorvaldsen i Rom.
Op til sin død havde Thorvaldsen planer om at lave en portrætbuste af H.C. Andersen, men nåede det aldrig.

Lyt til H.C. Andersens digte om og til Thorvaldsen.

Læs mere i Brevarkivet.