Tilbygningen


Tilbygningen

- en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum

Tilbygningen er en afdeling af Thorvaldsens Museum på internettet. Her præsenteres forskellige tilgange til kunsten og fortællingerne på museet. Tre døre åbner op for tre formidlingsspor, der hele tiden krydser hinanden – et fiktivt i Korridorerne, et faktuelt i Studiesalen og et kreativt i Projektrummet. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) levede det meste af sit liv i Rom. Ti år efter hans hjemkomst til Danmark åbnede Thorvaldsens Museum i København i 1848. Her har man siden kunnet se Thorvaldsens egne kunstværker og samlinger af malerier og antikke genstande. Tilbygningen fra 2006 er Thorvaldsens Museums første udvidelse siden museets åbning.

Korridorerne - er en interaktiv filmfortælling om mødet mellem kunst og mennesker på Thorvaldsens Museum.

Studiesalen - giver mulighed for faglig fordybelse. Emnerne omhandler Thorvaldsen, hans museum, kunst og samlinger.

Projektrummet - hvor elever udstiller deres fortolkninger af kunsten på Thorvaldsens Museum.